நீங்கள் வெளி இடங்களிலே இணையம் பயன்படுத்துகிறநீர்களா ?

  இப்பொழுது எல்லாம் அநேகமான இணையதளங்களை  திறக்க பயனர் கணக்கு அவசியம்.ஆகவே நீங்கள் செந்தமாக கணணி வைத்து பாவிக்கிரநீர்கள் என்றால் எந்த பிரச்சனையும் வந்து விட போவதில்லை.நீங்கள் உங்கள் வங்கி கணக்கு மற்றும் உங்கள் தனிநபர் கணக்குகள் சம்மந்தமாக தகவல்களை பெற,வழங்க,சரி பார்க்க பொது இடத்தில் உள்ள கணணியை பாவிப்பீர்களாக இருந்தால் அதற்காக உங்கள் password கொடுத்து  பயனர் கணக்கை திறந்திருப்பீர்கள்.சில சமயங்களில் உங்கள் password   கணணியிலே பதிந்துவிட (save ) வாய்ப்பு உள்ளது. இதை பயன்படுத்தி  பிறர்  உங்கள் பயனர் கணக்கை திறந்து மோசடிகள் செய்ய வாய்ப்பு உள்ளது.

இதனால் உங்கள் தனிப்பட்ட விடயங்கள்  மற்றும் உங்கள் வங்கி கணக்கு தொடர்பான பாதுகாப்பே கேள்விக்குறியாகி விடும்.  எனினும்  உங்கள் password கணனியில் பதிந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகத்துடன் நீங்கள் சில சமயங்களில் history ஐ   delete செய்தால் சரி என்று எண்ணி அதை செய்திருப்பீர்கள்.ஆனாலும் இது உங்களுக்கு எந்த வித பயனையும் தரப்போவதில்லை. ஆகவே நீங்கள் கீழ் காணும் முறையை பின்பற்றுங்கள்,
  ( mozilla fire fox  )   

   
        
tools >options >security >saves passwords என்பதை click செய்யுங்கள்.அப்படி செய்ததும் ஒரு சிறு பெட்டிக்கும் மின்னஞ்சலுடன் password பதிவாகி இருந்திருக்கும். remove all என்பதை click செய்ததும் அனைத்து passwords களும் delete பன்னுப்பட்டுவிடும்.இனி நீங்கள் எந்த பயமும் இன்றி வீடு செல்லலாம்.

0 கருத்து:

Post a Comment