ஒரே தளத்தில் பத்து தேடுபொறி இயந்திரங்கள்

நாம் எமக்கு தேவையான தகவல்களை இலகுவான முறையியல் தேடி பெற பெரும் உதவியாக இருப்பது தேடுபொறி இயந்திரங்கள்.தேடு பொறி இயந்திரம் என்றால் நம்  கண்முன்னே வந்து நிர்ப்பது கூகுளே.யாஹூ மற்றும் பிங் என்பவையும் பிரபல்யமானவை என்ற போதும் கூகுளே அளவுக்கு இல்லை.
   சரி விடயத்துக்கு வருவோம்.அநேகமானோர் ஒன்றுக்கும் மேற்ப்பட்ட தேடு பொறி இயந்திரங்களை ஒரே தளத்தில் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள்.அப்படி ஒரே தளத்தில் இருந்தால் நமக்கு எந்த அளவுக்கு அது பயனுள்ளதாக இருக்கும்? இங்கே ஒரு தளத்தில் பத்து தேடு தேடு பொறி இயந்திரங்கள்  உள்ளது.நீங்கள் பெற விரும்பும் தகவல்களை மிக இலகுவாக தேடுவதற்கு வசதியாக இருக்கும். நீங்கள்  தேடுஇயந்திரங்கள் மூலம் பெற்ற தகவல்களை ஒப்பீட்டு பார்க்கவும் அதிகமான தகவல்களை பெறவும்இந்த தளம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இது தான் அந்த தளம்.

                                         

0 கருத்து:

Post a Comment